Diensten Kaap Hoorn

Accountancy

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. De jaarrekening bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beiden, een kasstroomoverzicht en ook banken hechten een groot belang aan een deugdelijke jaarrekening. De jaarrekening neemt binnen Nederland en daarbuiten een steeds belangrijkere plaats in. Het biedt een goed beeld van de activiteiten van een organisatie en haar vermogenspositie. Daarnaast zijn steeds meer organisaties wettelijk verplicht een jaarrekening (met specifieke regelgeving) op te stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het opstellen van de jaarrekening is dan ook één van de onderscheidende diensten van Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs BV waar onze expertise tot uitdrukking komt.

Administratieve diensten

Verzorgen administraties

Administreren is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een instelling met als doel het verschaffen van inzicht in de financiën en/of het afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid. Het doel van administreren wordt ook wel vertaald als ‘het systematisch vastleggen van financiële feiten’. Dit is echter slechts het middel. Het primaire doel is het verschaffen van inzicht in uw financiën en de resultaten van de onderneming in de resultaten van de bedrijfsvoering. En juist daar ligt de meerwaarde van Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs. Wij administreren niet om het administreren maar leveren inzicht in uw financiën. Wij doen dat in begrijpelijke taal met als resultaat dat u ‘in control’ bent over uw financiën en bedrijfsvoering. Het verkrijgen van inzicht begint met het opzetten van een goede administratie die is afgestemd op uw wensen en behoeften, aansluitend op de wettelijke eisen. Het voeren van een goede administratie vraagt kennis, ervaring en vooral tijd. Terwijl u bezig bent met ondernemen, verzorgen wij uw administratie. Periodiek, wekelijks, maandelijks of per kwartaal voorzien wij u van relevante managementinformatie. De informatiebehoefte verschilt per ondernemer of organisatie. Wij luisteren goed naar uw wensen en behoeften en denken natuurlijk met u mee!

Online boekhouden

Kaap Hoorn ‘boekhouden online’ biedt u in samenwerking met Twinfield de mogelijkheid om via internet direct uw financiële administratie te bekijken en aan te passen. Zo heeft u permanent de beschikking over uw cijfermatige informatie en kan u uw besluiten beter onderbouwd nemen. Daarnaast hoeft u geen eigen software en updates meer aan te schaffen en heeft u geen zorgen meer over de veiligheid van uw systemen. Alles wat u nodig heeft is het internet en een PC (of Apple Mac). Geen software. Geen IT hoofdbrekens. U kunt morgen al starten met uw online administratie. U betaalt alleen een vast abonnementsbedrag per maand. Kaap Hoorn biedt u de benodigde ondersteuning vanuit de kennis en ervaring op het administratieve vlak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers van Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs. Voor algemene informatie kunt u tevens terecht op de website van Twinfield.

Salarisadministratie

Wilt u zich bezighouden met uw core business en zich geen zorgen hoeven maken over uw loonadministratie? Ook dan kan Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs u helpen. Wij nemen graag de last van wet- en regelgeving voor u uit handen. U levert ons de uren van uw werknemers en daarna ontvangt u de loonstroken per mail. Wanneer u dat wilt, kunnen wij de loonstroken ook direct opsturen naar uw medewerkers. Wij werken met duidelijke overzichten en begrijpelijke taal, uw loonadministratie blijft eenvoudig. We verzorgen naar wens het gehele traject van aanmelding tot aangifte bij de Belastingdienst.

Belastingadviseurs

In Nederland is de fiscale aangifte, ook wel aangifte, een verklaring van de belastingplichtige op basis waarvan de belastingdienst de verschuldigde belasting kan vaststellen. Nadat uw jaarrekening is opgesteld, kan Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs de aangiften van u en uw onderneming opstellen. Ook dit doen wij met de grootste zorg en met de modernste technieken. Onder het fiscale domein vallen naast vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting ook de omzetbelasting en de loonheffing. Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs is u graag van dienst met jarenlange ervaring en gecertificeerde fiscalisten, ook voor de meer complexe fiscale vraagstukken.

Controle van de jaarrekening

Kaap Hoorn heeft haar vergunning voor het verrichten van controleopdrachten (niet zijnde Organisaties van Openbaar Belang) ondergebracht in Kaap Hoorn Audit & Assurance B.V. Vanuit deze entiteit worden alle Assurance opdrachten uitgevoerd. Een "assurance-opdracht" is een opdracht waarbij een accountant een conclusie formuleert die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet zijnde de verantwoordelijke partij, in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek ten opzichte van de criteria, te versterken. Onder een assurance-opdracht is onder meer begrepen de opdracht tot het uitvoeren van een wettelijke controle, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i en j, van de Wet toezicht accountantsorganisaties.

De medewerkers die worden ingezet op de controle-opdrachten hebben ruime ervaring met dergelijke opdrachten, veelal opgedaan bij de “grotere accountantskantoren”. Wij onderscheiden ons door de inzet van medewerkers met meerdere jaren ervaring en een hoge betrokkenheid van de verantwoordelijk (externe) accountant. Deze betrokkenheid wordt zichtbaar door regelmatig op locatie van cliënt aanwezig te zijn. Dit bevordert niet alleen de kwaliteit van de controle maar ook de doorlooptijd van de controle.

Bij vragen over assurance opdrachten kunt u contact opnemen met Stephan Dekker RA op telefoonnummer 0229 799 800.

Klachten

Mocht u als opdrachtgever en/of andere betrokkene aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs, dan kunt zich wenden tot de zogenaamde compliance officer van Kaap Hoorn, de heer Hans Blom, e-mail: hans@bronke-schutte.nl. Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

FISCAAL ACTUEEL

WERKEN BIJ KAAP HOORN

Wil je ook werken in de accountancy?

>> Klik dan hier