Kaap Hoorn staat voor kwaliteit.

Ons bedrijf is begin 2004 van start gegaan als accountants- en (belasting)advieskantoor onder de naam Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs.

De kracht van onze dienstverlening is dat wij enerzijds de kwaliteit leveren die mag worden verwacht van een kantoor dat aangesloten is bij het Nederlands Instituut voor Registeraccountants en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs. Anderzijds streven wij in onze dienstverlening naar een duidelijke, heldere en open relatie met onze opdrachtgevers. Dit kan bijvoorbeeld vorm worden gegeven door het maken van vaste prijsafspraken, waarbij, indien gewenst, zoveel mogelijk werkzaamheden door uw bedrijf zelf worden uitgevoerd en voorbereid.

Voorts onderscheiden wij ons door een praktische en informele manier van werken. Dit uit zich ondermeer in heldere en begrijpelijk geschreven (belasting)adviezen, waarbij de praktische uitvoerbaarheid van het advies voorop staat.

Wij richten ons met name op ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf.

nivra
fb
novaa
sra

Onze organisatie staat onder controle van accountantsorganisaties Novaa en Nivra. Als u meer wilt weten wat een accountant doet en welke waarborgen wij geven voor de kwaliteit van ons werk en organisatie, kunt u kijken op de site van Nivra. De titels registeraccountant (RA) en accountant adminstratie consulent (AA) zijn wettelijk beschermd. De RA is gespecialiseerd in de bedrijfseconomische advisering ten behoeve van met name het middelgrote en grote MKB bedrijven. De AA heeft zijn specialisatie op middelgrote en kleine MKB bedrijven.

WTA

Op 1 oktober 2006 is de Wet toezicht accountantsorganisaties (WTA) in werking getreden. Het register waar wij staan ingeschreven is ter inzage via de website van Autoriteit Financiële Markten. De inwerkingtreding van de Wta brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee voor accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten zoals met name de controle van de jaarrekening. In de eerste plaats brengt de Wta een wettelijke verplichting om te voldoen aan normen zoals in de Wta zijn vastgelegd. In de tweede plaats introduceert de Wta onafhankelijk extern toezicht dat de AFM houdt op de naleving van deze normen.

De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) bepaalt dat alleen accountantsorganisaties die van de AFM een vergunning hebben verkregen wettelijke controles mogen verrichten.

Door Kaap Hoorn is de vergunningsaanvraag ingediend en deze is door het AFM gehonoreerd zodat zij haar wettelijke controles kan continueren en de kwaliteit kan handhaven. Voor verdere informatie over de WTA: website van de Autoriteit Financiële Markten.

FISCAAL ACTUEEL

WERKEN BIJ KAAP HOORN

Wil je ook werken in de accountancy?

>> Klik dan hier