Over Kaap Hoorn

Kaap Hoorn staat voor kwaliteit?

Ons bedrijf is begin 2004 van start gegaan als accountants- en (belasting)advieskantoor onder de naam Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs. De kracht van onze dienstverlening is dat wij enerzijds de kwaliteit leveren die mag worden verwacht van een kantoor dat aangesloten is bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de beroepsvereniging Register Belastingadviseurs. Anderzijds streven wij in onze dienstverlening naar een duidelijke, heldere en open relatie met onze opdrachtgevers.

Dit wordt bijvoorbeeld vorm gegeven door het maken van vaste prijsafspraken waarbij - indien gewenst - zoveel mogelijk werkzaamheden door uw bedrijf zelf worden uitgevoerd en voorbereid. Wij onderscheiden ons door een praktische en informele manier van werken. Dit uit zich onder meer in heldere en begrijpelijk geschreven (belasting)adviezen, waarbij de praktische uitvoerbaarheid van het advies voorop staat. Wij richten ons met name op ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf.

Kwaliteitscontrole

Onze organisatie is lid van accountantsorganisatie NBA en lid van netwerkorganisatie SRA. Als u meer wilt weten wat een accountant doet en welke waarborgen wij geven voor de kwaliteit van ons werk en organisatie, kunt u kijken op de site van de NBA (www.NBA.nl). De titels registeraccountant (RA) en accountant administratieconsulent (AA) zijn wettelijk beschermd. De RA is gespecialiseerd in de bedrijfseconomische advisering ten behoeve van met name middelgrote en grote MKB-bedrijven. De AA heeft zijn specialisatie op middelgrote en kleine MKB bedrijven.

Het SRA is een netwerkorganisatie van 370 zelfstandige accountantskantoren met 900 vestigingen in Nederland. Er werken 20.000 professionals die kwaliteit leveren op accountancy-, fiscaal en juridisch gebied. Meer dan 50% van het midden- en kleinbedrijf is klant van een SRA-kantoor. Met praktische en strategische ondersteuning versterkt SRA de bedrijfsvoering van de aangesloten kantoren. Door de bundeling van kennis en ervaring kunnen SRA-kantoren ondernemers optimaal helpen en adviseren. Vandaag en morgen. SRA staat voor kwaliteit, zekerheid en persoonlijke aandacht.

NBA
sra

WTA

Accountantsorganisaties en externe accountants die wettelijke controles uitvoeren moeten voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. De AFM houdt toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen. Ook auditorganisaties en auditors van een derde land vallen onder het toezicht van de AFM. Kwaliteitseisen en toezicht zijn geregeld in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Kaap Hoorn Audit & Assurance B.V. beschikt over de zogenaamde Wta vergunning, een vergunning die ons in staat stelt wettelijke controles te verrichten. Voor meer informatie over de Wta verwijzen wij naar de website van de AFM

Rapport: In het publiek belang

Er is een andere cultuur nodig binnen de accountancy om het vertrouwen in de sector te herstellen. Dat stelde een werkgroep van jonge partners van accountantskantoren, in een rapport aan de sector en de Tweede Kamer in september 2014. Het publiek belang moet voorop staan, de vertrouwensfunctie en de kwaliteit moeten leidend zijn. Om dat te waarborgen stelde de werkgroep een breed pakket aan maatregelen voor. Het verbeteren van de beroepskwaliteit vormt de rode draad in het rapport 'In het publiek belang'. Concurreren op kwaliteit vormt de basis voor het verdienmodel.

Kaap Hoorn heeft dit rapport omarmt en heeft de maatregelen uit het rapport intern getoetst en, indien nodig, actie ondernomen. Binnen Kaap Hoorn zijn “focus op kwaliteit” en een “professioneel kritische houding” kernwaarden.

FISCAAL ACTUEEL

WERKEN BIJ KAAP HOORN

Wil je ook werken in de accountancy?

>> Klik dan hier